Wednesday, December 06, 2017

jag fastnar i någon engelsk sång som jag inte minns namnet på

den vägen
vill du aldrig gå
men du måste gå den
den vägen
allt du aldrig får
men du måste gå den
baby baby baby


No comments: