Wednesday, January 31, 2018

jag fastnar i Lou Reed

en stråle genom ben och märg
solen bakom gardinerna
jag fastnar
när allting byter färg
jag fastnar
dina döda blommor


No comments: