Wednesday, May 09, 2018

Fy på dig sosse

Jag har alltid velat vara socialdemokrat. Men det går inte. Denna feghet. Detta sneglande efter väljare som inte vet något om världen. Och längre högerut till de verkliga idioterna är jag inte beredd att gå. Den ende jag litar på är Jonas Sjöstedt.


No comments: