Sunday, June 10, 2018

Man gör sin egen grej

Man gör sin egen grej, annars kan man skita i det. Alla spekulativa fåntrattar kan i min värld sticka nån annanstans. Det är alltid på allvar.


No comments: