Monday, January 11, 2016

Pick a Pocket (PaP)


Jag är redaktör för ett projekt som heter Pick a Pocket (PaP), gratis litteratur av hög kvalitet.
Fyra böcker (antologier) kommer ut under 2016, de ska bestå av tidigare outgiven litteratur: prosa, poesi, noveller, deckare, serier, allt bra är välkommet, allt ska hålla god kvalitet.
Pappersboken kommer att tryckas i 30 000 ex och framför allt delas ut på centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm (samt caféer, flygplatser mm) och finansieras med annonser.
Pick a Pocket kommer också att finnas på nätet, där man kan ladda ner den som E-bok. De författare som vill kan även publicera längre utdrag än de som finns i pappersversionen.
Allt material måste kunna stå för sig själv och vi kommer mest publicera texter mellan fem-tolv sidor, men tänker också ha en längre text per bok (upp till ca 50 sidor), är den väldigt lång kan den huggas av om vi får tillstånd att publicera resten på hemsidan.
Jag är redaktör för projektet och den som slutligen bestämmer vilka bidrag som kommer med (längre fram tänker vi ha gästredaktörer). Tanken är att såväl etablerade som oetablerade författare ska medverka.
Ingen ersättning kommer att betalas ut, men en publicering i Pick a Pocket är ett bra sätt att nå en stor publik.
Vi håller på att ställa samman första boken nu och söker bra texter.  Vi har redan fått in en hel del och alla kan givetvis inte vara med, men då projektet är tänkt att vara länge så finns chansen kvar även om du inte kommer med i första boken.  
Vi söker alltså manus.  Skicka fem – tio sidor så återkommer vi om vi är intresserade eller vill läsa mer.
Materialet kommer (med smärre undantag) att publiceras i det skick som det skickas in, så dåligt redigerade, dåligt korrade manus är mindre intressanta.
Är du intresserad av att vara med? Har du frågor? Hör av dig till mig i så fall. Du kan skicka texter och frågor till jb23@spray.se, eller ringa 0709 233 722. 

No comments: