Friday, February 16, 2018

en av de första stumfilmerna

dörren är låst
du seglar
du ligger nedanför
du ser bara speglar
det är något utanför himlen
dörren är låst
en man i uniform
det är något utanför himlen
du minns när du satt i fängelset
går runt och spikar reglar
dörren är fastlåst
de bombar dej med regler


No comments: