Wednesday, February 07, 2018

jag fastnar i The Stone Roses

att vara på berget
att se vad du ser
att gå längst upp på berget
att våga se


No comments: