Sunday, February 04, 2018

jag fastnar i steget

speglarna här
speglarna hör
och ljuset
dina utsökta vader
ankorna som kacklade
jag minns när vi badade
jag minns ljuset från dej


No comments: