Saturday, November 12, 2016

en annan vår eller höst

vi väntar väl på isen
den var ju här igår
den svepte över flotten
hans mjuka hala skor
vi som skulle bada
vi som skulle flyta
det var ett annat år

vi suger i oss solen
varje liten stråle
han drömmer varje natt
om den som slipar knivar
vi som skulle bada
men i ett grumligt vatten
står mörka vassa pålar

vi drömmer väl igen
vi drömde ju igår
han pratar ångestfyllt om döden
som att promenera
eller bara måste flyta
sen krossas telefonen
han blir lugnare då

No comments: