Monday, November 01, 2010

When did it begin

Avsaknaden av empati.
Godkannandet av att skita i andra.
DEt svenska samhallets forfall.
Gellert Tamas De apatiska ar ju ingen deckarliknande historia. Och vi orkar ju inte lasa om det jobbiga.
Och dom styrande, dom riktigt apatiska.
Na, vi lyssnar pa andra- och tredjehandsskvaller. Sa slipper vi bry oss. Sa haller vi ryggarna fria.
Och sa tanker du, manniska?
Na, dom latsas.
Na, sa kan vi inte gora. Vi, goda Sverige.
Stuff it!
Wake up and smell the coffee. Om du vagar.
Det ar alltid nagon annans gras som ar samre klippt i krissverige.
Och jag har ju ... det och det och det.

No comments: