Wednesday, March 03, 2010

"Vittra tankar kring novellerna i Till Killor with love efter en förhandsläsning.
Den klassiska rövarhistorien är absolut sann och har anor långt bak i tiden, hemskheter, upptåg. Äventyr och subtiliteter. Sorg och saknad. Ibland finns en humor i det svarta. Och kärlek. Jonas Bergh är onekligen kapten på piratskeppet, stundom innanför och stundom utanför lagens råmärken.
Jeppe Blom - Skånes Nyheter"

No comments: