Friday, February 01, 2013

Mitt i livet jag lever nu: Pelle Ossler. Stas. Livet, jag lever nu. Jag kan sakna sentimentala fyllekänslor fylletårar, men ändå ett ärligt skrikande i något på riktigt i det konstgjorda. Men! När det sker utan filter, utan censur, utan skydd helt utan skydd, känns det på ett annat sätt. Att man tittar in i något större som kan vara svårt att förstå. Man kan skaka då. Man kan se vettskrämd ut. Jag pratar om Pelle Ossler. Stas. Jag pratar om ... livet jag lever nu, hur det ibland känns så stort.

No comments: