Thursday, November 28, 2019

nätterna

nätterna
nätternas sånger
gå uppför trappan
in på toaletten
spola ner all ånger
bli gladare
du har klarat det många gånger
det sista har du inte sett än


No comments: