Sunday, April 26, 2020

Fågelskådaren

De här dagarna
När jag läser böcker
Skriver böcker
För att dämpa sorgen
För att dämpa oron
De här dagarna
TV-serier och Pelle Ossler
När jag är en imbecill fågelskådare

No comments: