Monday, April 20, 2020

Som jag en gång var

De lugna bänkarna där jag brukar sitta
Vid ålderdomshemmet
Fyra fjärilar och en humla
Så kommer skolungdomarna
En exkursion
Och ett jävla liv
Som jag en gång var


No comments: