Wednesday, April 22, 2020

Fred

En av mina bänkar
Där växer blommor och nån buske
Så var jag nära en kanin
Som låg alldeles stilla
Måsarna kretsade över
Jag blev en vakt
Som jag skulle bli i lumpen
Men jag vapenvägrade
Jag minns min röda tröja
Jag minns ett kvinnligt befäl
Alltså, befäl frivilligt, 1988
Jag blev utftågad och undersökt
Flera gånger
Jag undrar vem
Som borde undersöka vem


No comments: